ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014– 2020 (POCU)

PROGRAM PILOT DE STIMULARE A PARTICIPĂRII LA EDUCAŢIE A COPIILOR CU PĂRINŢI PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

AP 6 EDUCAŢIE ŞI COMPETENŢE/ PI 10.i/ OS 6.2/OS 6.3

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “CETATE” DEVA anunță organizarea procedurii de selecție a partenerilor, entități publice sau private, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii Cererii de Finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) – Program pilot de stimulare a participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare,

O.S.6.2. – Creșterea participării la învăţămntul ante-preşcolar şi preşcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu accent pe copiii aparţinând minorităţii roma şi a celor din mediul rural;

O.S.6.3. – Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevii din mediul rural-comunităţile dezavantajate socio-economic.

În procesul de selecţie sunt aşteptate să participe organizaţii capabile să implementeze împreună cu Liceul cu Program Sportiv “Cetate” Deva activităţi specifice privind sprijinirea și menţinerea în sistemul de educație a copiilor cu părinţi plecaţi în stăinătate la muncă, din învățământul preuniversitar.

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru viitorul proiect, precum și criteriile de eligibilitate sunt specificate în:

– Ghidul general Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

– Ghidul Solicitantului – Condiții specifice – Program pilot de stimulare a participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, AP 6/ PI 10.i/ OS 6.2./OS 6.3.

 

Nota: Neîndeplinirea acestor cerințe și a criteriilor de eligibilitate determină respingerea candidaturii.

 

Bugetul proiectului – valoare maximă total eligibilă: 1.000.000 euro

Durata de implementare a proiectului: 36 luni

Calendarul selecției:

  1. Publicarea anunțului: 04.05.2020 – 10.05.2020
  2. Depunerea documentelor: 11.05.2019 – 24.05.2020
  3. Analiză dosare : 25.05.2020 – 27.05.2020
  4. Publicarea rezultatelor – candidați admişi: 28.05.2020
  5. Depunerea contestațiilor: 29.05.2020
  6. Soluționarea contestațiilor: 02.06.2020
  7. Afișarea rezultatelor finale: 03.06.2020

În atașament regăsiți următoarele documente:

  1. Anunțul de selecție a partenerilor
  2. Metodologia de selecție a partenerilor
  3. Documentele necesare constituirii dosarului de candidatură.

Mult succes!

ANUNT SELECTIE PARTENERI

METODOLOGIA DE SELECTIE A PARTENERILOR

Anexa 1_Model scrisoare de intenţie

Anexa 2_ Model fisa partenerului

 

 

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014– 2020 (POCU)

5 thoughts on “ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014– 2020 (POCU)

Comments are closed.