PLANUL DE ŞCOLARIZARE APROBAT pentru înscrierea în clasa pregătitoare

 ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022

  2 CLASE PREGĂTITOARE – 44 LOCURI

 (dotate cu mijloace didactice moderne: tablă inteligentă/interactivă, videoproiector, laptop)

 La cerere, unitatea noastră şcolară oferă:

 – învăţământ sportiv suplimentar gratuit pentru gimnastică artistică, inclus în programul şcolar.

  • Opţional, programul de semiinternat (servirea mesei de prânz, activităţi educative cu sprijin specializat) sau de internat, pentru copiii din afara localității – servicii complete de cazare, masă, asistență medicală și psihologică.

 

CIRCUMSCRIPŢIE EXTINSĂ LA NIVEL LOCAL/JUDEŢEAN

CALENDAR ÎNSCRIERE – CLASA PREGĂTITOARE, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022

29 martie – 28 aprilie 2021 v  Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legali instituiți/ reprezentanți legali online sau la unitatea de învățământ.

v  Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a documentelor necesare în copie simplă

22 martie – 27 aprilie 2021 Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.

·        Pentru copiii care au frecventat grădinița:

– Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare

– Eliberarea/transmiterea de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

·        Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate  înregistrarea cererilor şi desfăşurarea evaluării se face de către CJRAE Hunedoara

20 mai 2021 Afișarea candidaților înmatriculați şi a numărului de locuri rămase libere
24-31 mai 2021 Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
4 iunie 2021 Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare

 

  • PROGRAMUL DE COMPLETARE ȘI VALIDARE A CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR – CLASA PREGĂTITOARE:
  • LUNI – JOI între orele 8,00 – 18,00
  • VINERI între orele 8,00 – 17,00

la secretariatul unităţii.

IMPORTANT

Până la sfârșitul anului școlar 2021 – 2022, pentru copiii înscriși la clasa pregătitoare se va organiza testarea aptitudinilor sportive, pentru a putea parcurge, începând cu clasa I, programul integrat sportiv oferit de școală

ACTE NECESARE la înscriere

(nu este necesară prezența copilului)

 – copii după actul de identitate ambii părinţi ;

– copie după certificatul de naştere al copilului (şi originalul) care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii;

– recomandarea pentru înscrierea în învăţământul primar  (acolo unde este cazul), pentru copiii care împlinesc 6 ani după 1 septembrie 2021;

– hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, pentru părinții divorțați;

– declaraţie notarială (în situaţia în care ambii părinţi vor pleca în străinătate) privind încredinţarea minorului.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA SECRETARIATUL UNITĂŢII ŞCOLARE:

TELEFON 0254/217015

                    

 TELVERDE 0800816254

 Slide2Slide1

Calendar_inscriere_CP_febr_2021

METODOLOGIE DE I__NSCRIERE A COPIILOR