ADMITERE LICEU – 2021

 

Filieră: Vocaţională;

Profil: Sportiv;

Specializări: 

an şcolar 2021 – 2022, clasa a IX-a:

2 clase – 48  locuri cu specializările: gimnastică artistică, atletism, gimnastică aerobicăfotbal, handbal, volei, judo, baschet, kaiac canoe, tenis de câmp, karate, lupte libere, etc.

 

19 – 20 mai 2021 Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
24-25 mai 2021 Înscrierea pentru probele de aptitudini
26-28 mai 2021 Desfașurarea probelor de aptitudini
31 mai 2021 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.
4 iunie 2021 Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană  listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
16 iunie 2021 Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată
5 iulie 2021 Transmiterea de către comisiile de admitere județene  către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
6 iulie 2021 Validarea de către comisia de admitere județeană a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
6 – 7 iulie 2021 Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini.

Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată

Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

Anexa_3_ordin-5457_2020_Metodologie-probe-aptitudini-sportiv