REZULTATE FINALE ADMITERE 2024

REZULTATE INITIALE ADMITERE LICEU 2024

*CANDIDATII DECLARAȚI ADMIȘI VOR CONFIRMA LOCUL OCUPAT PÂNĂ ÎN DATA DE 10.07.2024, ORA 12,00;

**CANDIDATII DECLARAȚI ADMIȘI CARE DORESC SĂ RENUNȚE LA LOCUL OCUPAT DEPUN O CERERE DE RENUNȚARE LA SECRETARIATUL UNITĂȚII, PÂNĂ ÎN DATA DE 10.07.2024, ORA 12,00;Pe locurile eliberate de aceştia se vor admite următorii candidaţi, în ordinea mediei finale de admitere;

TABEL NOMINAL CUPRINZAND REZULTATELE CANDIDATILOR CARE AU SUSTINUT PROBELE DE APTITUDINI SPORTIVE

GRAFIC ATLETISM _PROBE

BAREME SI PROBE_APTITUDINI SPORTIVE_ATLETISM

ADMITERE GRAFIC DE DESFASURARE PROBE DE APTITUDINI SPORTIVE_23_05_2024

Ordin-admitere-liceu-2024-plus-anexe

PROBE APTITUDINI SPORTIV ADMITERE 2024

ADMITERE 2024

13-15.05.2024 Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii care doresc să participle la probe de aptitudini sportive (se eliberează la cerere de către secretariatul școlii de proveniență).
16-17.05.2024

(între orele

8,00 – 16,30)

Înscrierea pentru probele de aptitudini sportive la toate disciplinele sportive.

Acte necesare pentru înscriere:

–       anexa fişei de înscriere, eliberată de unitatea şcolară de provenienţă, semnată şi ştampilată,

–       fişa medicală de la medicul de familie – copie xerox sau aviz epidemiologic,

–       adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să rezulte ”clinic sănătos”, în vederea „înscrierii la liceul sportiv”,

–       certificat de naştere copie xerox ,

–       carte de identitate copie xerox,

–       carte de identitate, copie xerox, ambii părinţi

–       carnet de legitimare( original şi copie xerox) cuprinzând viza anuală pe 2024 pentru elevii legitimaţi la cluburi sportive din localitate (unde este cazul),

–       sentință de divorț (unde este cazul); dacă copilul este încredințat spre creștere și educare ambilor părinți, este necesară o declarație din care să rezulte faptul că celălalt părinte este de acord cu înscrierea copilului la Liceul cu Program Sportiv ”Cetate”,

–       dosar plic cu numele candidatului, disciplina sportivă, număr telefon elev / părinte.

21-24.05.2024 Desfășurarea probelor de aptitudini sportive

Metodologia și structura probelor de aptitudini sportive se pot consulta mai sus

Admiterea elevilor în liceele vocaționale, la clasele cu program sportiv, este condiționată de :

Ø  existența avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive – condiție               eliminatorie;

Ø  susținerea și promovarea probelor de aptitudini sportive .

La susținerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admiși numai în echipament  corespunzător.

Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1. Nota pentru fiecare probă se calculează ca medie aritmetică, cu rotunjire, a notelor acordate de fiecare dintre cei doi evaluatori. Nota minimă de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (șase).

Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte.

Pot fi admiși în liceele vocaționale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au obținut nota finală la probele de aptitudini de minimum 7 (șapte).

Nu se admit contestații la probele de aptitudini sportive.

27.05.2024 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini sportive
10.07.2024 Comunicarea rezultatelor şi afişarea listei iniţiale a candidaţilor admişi în baza mediei finale de admitere. Media finală de admitere (MFA) se calculează după formula MFA = (3APT+MA) / 4, unde APT este nota la probele de aptitudini iar MA este media de admitere  (calculată ca medie aritmetică a notelor obţinute la Evaluarea Naţională);

Candidații admiși care doresc să renunțe la locul obținut pentru a participa la etapa de  repartizare computerizată, completează în scris o cerere la secretariatul unităţii, de unde vor ridica şi dosarul depus la înscrierea pentru probele de aptitudini. Pe locurile eliberate de aceştia se vor admite următorii candidaţi, în ordinea mediei finale de admitere;

Afişarea listei finale a candidaţilor admişi în clasa a IX-a, an şcolar 2024 – 2025.

11 – 30.07.2024 Depunerea  dosarelor de  înscriere a candidaţilor declaraţi admişi

Acte necesare: Cerere tip, Foaie matricolă clasele V – VIII, Adeverinţă cuprinzând notele de la Evaluarea Naţională

PLIANT