dev1curte2curte3

În ultimii ani baza materială a unităţii s-a modernizat continuu, pe măsura prestigiului naţional şi internaţional al rezultatelor obţinute la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale şi Europene, Campionate Naţionale Şcolare.

Clădirea care găzduieşte şcoala cunoaşte o istorie îndelungată: atestată documentar în 1785, devine cazarmă militară la sfârşitul secolului al XIX-lea, fiind destinată după Marea Unire din 1918 Şcolii de Arte şi Meserii. În perioada 1940 – 1978 funcţionează ca şi şcoală tehnică, cunoscând diferite denumiri: Şcoala Tehnică Profesională de Băieţi, Şcoala Tehnică de Construcţii Civile şi Industriale, Şcoala Profesională de Ucenici Constructori şi Şcoala Profesională de Construcţii.

Atât clădirea școlii cât și internatul  au fost reabilitate termic în cadrul unui proiect pilot al Ministerului Dezvoltării Regionale, obţinând certificate energetice din partea Asociaţiei Auditorilor Energetici pentru Clădiri, s-a construit un spaţiu de cazare pentru loturi naţionale şi sală de sport pentru atletism, s-a amenajat o pistă sintetică de atletism, certificată internaţional cu 4 culoare şi 2 sectoare de sărituri, s-a modernizat sala de gimnastică artistică şi sala de gimnastică aerobică, inclusiv cu dotări (vestiare, sonorizare profesională, podium de concurs) s-a modernizat cabinetul medical cu infirmeria, s-a modernizat cantina şcolară, s-a construit un teren sintetic de minifotbal, ş.a.

cantinacamera2camin2