Comunicat_de_Presa_MFE

22.07.2022 A fost semnat contractul de finanțare nerambursabilă Creșterea capacitatii de gestionare a situației de pandemie SARSCoV-2 la Liceul cu Program Sportiv „Cetate” Deva ” Liceul cu Program Sportiv „Cetate” a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), contractual de finanțare nerambursabilă numărul 1551/23.06.2022 , cod SMIS 2014+ 144415. Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.336.554,91 lei, întreaga sumă fiind nerambursabilă. Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV “CETATE” Deva de a gestiona criza sanitară generată de pandemia de coronavirus, prin achiziționarea de echipamente de protecție medicală necesare pentru prevenirea raspândirii infecției cu virusul SARS-CoV- 2. Rezultate așteptate: 1. Dotarea unității de învățământ preuniversitar, respectiv LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “CETATE” Deva, cu substanțe dezinfectante si mijloace/echipamente specifice de protecție sanitară care vor fi utilizate în spațiile școlare în vederea diminuării riscului de propagare a infecției cu virusul SARS-COV-2 în sistemul public de educație. 2. Limitarea numărului potențial de cazuri de infectare cu coronavirus prin asigurarea mijloacelor/ echipamentelor de protecție medicală și a dezinfectanților umani pentru un număr de 1169 persoane, elevi, cadre didactice și personal auxiliar de la LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “CETATE” Deva, în contextul pandemiei de COVID 19. Perioada de implementare a Proiectului este de 16 luni, respectiv între 1 februarie 2022 și 31 mai 2023.

Comunicat finalizare proiect

  Liceul cu Program Sportiv „Cetate” în calitate de beneficiar a finalizat proiectul  „ Creșterea capacitatii de gestionare a situației de pandemie SARS-CoV-2 la Liceul cu Program Sportiv „Cetate” Deva ” cod SMIS 144415.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa prioritară: Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea resurselor regenerabile de energie, Obiectiv specific: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid 19 și al consecințelor sale sociale.

 

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea capacității LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV “CETATE” Deva de a gestiona criza sanitară generată de pandemia de coronavirus, prin achiziționarea de echipamente de protecție medicală necesare pentru prevenirea raspândirii infecției cu virusul SARS-CoV- 2.

Rezultate obținute în urma implementării proiectului: Dotarea unității de învățământ preuniversitar, respectiv LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “CETATE” Deva, cu substanțe dezinfectante si mijloace/echipamente specifice de protecție sanitară pentru a fi utilizate în spațiile școlare în vederea diminuării riscului de propagare a infecției cu virusul SARS-COV-2 în sistemul public de educație și limitarea numărului potențial de cazuri de infectare cu coronavirus prin asigurarea mijloacelor/ echipamentelor de protecție medicală și a dezinfectanților umani pentru elevii, cadrele didactice și personal auxiliar de la LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “CETATE” Deva.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare a fost de 546.616,01 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene a fost de 546.616,01lei (100%).

Perioada de implementare a Proiectului  : 1 februarie 2022 –  30 iunie 2023.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM)