REZULTATE ADMITERE 2021

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR  ADMIȘI ÎN CLASA a IX -a

AN ȘCOLAR 2021- 2022

 

25.07.2021

28.07.2021

Depunerea la secretariatul unității / transmiterea prin poștă, cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice pe e-mail-ul  sportiv@lpscetatedeva.ro (cu subiectul ÎNSCRIERE LICEU) a dosarelor de înscriere, cuprinzând:

– cererea tip de înscriere (se poate descărca de pe site-ul unității)

– adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII –a;

– foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII –a (cu calculul mediei generale);

– cartea de identitate a elevului

– cartea de identitate, ambii părinți

– sențință divorț, copie xerox (unde este cazul)

Candidații care au transmis dosarele de înscriere prin mijloace electronice sau prin poștă au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal în termen de maximum 2 săptămâni de la începerea cursurilor.

CERERE INSCRIERE LPS CETATE

REZULTATE ADMITERE 2021