ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR ŞI A PUBLICULUI INTERESAT

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE APROBAT

pentru înscrierea în clasa pregătitoare

 

ANUL ŞCOLAR 2024 – 2025

 

 

1 CLASĂ PREGĂTITOARE – 22 LOCURI

 

(dotate cu mijloace didactice moderne: tablă inteligentă/interactivă, videoproiector, laptop)

 

La cerere, unitatea noastră şcolară oferă:

 

  • învăţământ sportiv suplimentar gratuit pentru gimnastică artistică, după amiaza.
  • program de semiinternat (servirea mesei de prânz, activităţi educative cu sprijin specializat) sau de internat – pentru copiii din afara localității (cu servicii complete de cazare, masă, asistență medicală și psihologică).

 

 

CIRCUMSCRIPŢIE EXTINSĂ LA NIVEL LOCAL/JUDEŢEAN

 

 

CALENDAR ÎNSCRIERE

CLASA PREGĂTITOARE

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024 – 2025

 

11 aprilie – 14 mai 2024 Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legali instituiți/ reprezentanți legali online sau la unitatea de învățământ.

Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a documentelor necesare în copie simplă

 

28 martie – 10 aprilie 2024 v Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.

·        Pentru copiii care au frecventat grădinița:

– Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare

– Eliberarea/transmiterea de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

·        Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate  înregistrarea cererilor şi desfăşurarea evaluării se face de către CJRAE Hunedoara

29 mai 2024 v Afișarea candidaților înmatriculați şi a numărului de locuri rămase libere
31 mai– 7 iunie 2024 v Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
21 iunie 2024 v Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare

 PROGRAMUL DE COMPLETARE ȘI VALIDARE A CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR – CLASA PREGĂTITOARE:

  • LUNI – JOI între orele 8,00 – 18,00
  • VINERI între orele 8,00 – 17,00

la secretariatul unităţii

 

IMPORTANT

 

Până la sfârșitul anului școlar 2024 – 2025, pentru copiii înscriși la clasa pregătitoare se va organiza testarea aptitudinilor sportive, pentru a putea parcurge, începând cu clasa I, programul integrat sportiv oferit de școală

la disciplinele gimnastică artistică (fete), gimnastică aerobică și / sau înot, în limita de minim 10 elevi / grupă

 

 

ACTE NECESARE la înscriere

(nu este necesară prezența copilului)

 

 

– copii după actul de identitate ambii părinţi ;

– copie după certificatul de naştere al copilului (şi originalul) care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii;

– recomandarea pentru înscrierea în învăţământul primar  (acolo unde este cazul), pentru copiii care împlinesc 6 ani după 1 septembrie 2024;

– hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, pentru părinții divorțați și declarație formulată de celălalt părinte privind acordul înscrierii copilului la unitatea noastră școlară;

– declaraţie notarială (în situaţia în care ambii părinţi vor pleca în străinătate) privind încredinţarea minorului.

 

CRITERII GENERALE  DE DEPARTAJARE

 

 

  • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului în raport cu care s- a instituit o măsură de protecție specială, potrivit Legii nr. 272/2024 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • Existența unui frate / unei surori înmatriculat / înmatriculate în unitatea de învățământ.

 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA SECRETARIATUL UNITĂŢII ŞCOLARE:

TELEFON 0254/217015

                    

mde
mde
cof
cof

cof

 

CALENDARUL INSCRIERII IN INV PRIMAR_AN SCOLAR 2024_2025

OME nr. 4019 din 15.03.2024 Metodologie inscriere inv. primar 2024-2025 (1)

2024_HUNEDOARA_ANEXA 1_cerere recomandare 2024_

HUNEDOARA_ANEXA 2-cerere evaluare 2024_

HUNEDOARA_ANEXA 3-declaratie 2024_

CERERE AMANARE INSCRIERE

Cerere evaluare_CJRAE Hd

Centre evaluare_CJRAE Hd

adresa_1062_CJRAE-evaluare