INFORMARE

 

În atenţia părinţilor / reprezentanților legali și a publicului interesat care au copii în / pentru învăţământul preşcolar

GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, grupe cu program sportiv gimnastică

 

 

            Având în vedere finalizarea etapei de reînscriere a copiilor care au frecventat unitatea noastră de învățământ, prezentăm:

 

RAPORTUL DINAMIC AL LOCURILOR DISPONIBILE  pentru etapa I din cadrul procesului de înscriere

 

 • grupa mijlocie – 9 locuri disponibile pentru copiii de 3 /  4 ani (împliniți până la 31.08.2024)
 • grupa mare – 10 locuri disponibile pentru copiii de 5 /  6 ani (împliniți până la 31.08.2024)

 

 

PROGRAMUL DE LUCRU AL COMISIEI ÎN PERIOADA ÎNSCRIERII

De luni până  joi  în intervalul orar 8,00 – 18,00 și Vineri în intervalul orar 8,00 – 17,00

      Etapa I din cadrul procesului de înscriere se desfășoară în perioada:

 

27 – 31 mai 2024 COLECTAREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE

 

3 – 12 iunie 2024 PROCESAREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE de către comisia de înscriere din unitatea de învățământ

 

14 iunie 2024, ora 14,00

afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscriere

               

        DIRECTOR,

Prof. LIGA Adrian Cristian

 

 

 

 • MODALITATEA DE STABILIRE A NUMĂRULUI DE LOCURI

Numărul de locuri libere este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru nivelul preșcolar, pe grupe de vârste, prin planul de școlarizare și numărul de copii care au ocupat locuri  în etapa de reînscriere.

 

 • CRITERII DE DEPARTAJARE GENERALE

 

 1. a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la data de 1 septembrie;
 2. b) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;
 3. c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 4. d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al

copilului are 3 sau mai mulți copii;

 1. f) existența unui certificat de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
 2. g) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

 

 • INFORMAȚII CARE PERMIT PĂRINȚILOR SĂ CUNOASCĂ ACTIVITATEA SPECIFICĂ UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

Grădiniţa Liceului cu Program Sportiv „Cetate” Deva are o capacitate de 40 locuri şi funcţionează cu program prelungit (zilnic, de luni până vineri, între orele 7,30 – 17,00), grupe cu profil sportiv şi cu program de internat, cu servicii complete de cazare, masă, asistenţă medicală, asistență psihologică şi supraveghere permanentă, oferite de personal  calificat, cu experienţă.

Grădiniţa oferă învăţământ sportiv suplimentar la gimnastică artistică, în cadrul programului obişnuit din prima parte a zilei şi ore de limba engleză şi limba franceză.

Pregătirea sportivă suplimentară este asigurată de profesori calificaţi – antrenori de gimnastică.

 

 • LISTA DOCUMENTELOR PE CARE TREBUIE SĂ LE CUPRINDĂ DOSARUL DE ÎNSCRIERE AL COPILULUI
 1. a) copie de pe certificatul de naștere al copilului;
 2. b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;
 3. c) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal;
 4. d) părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului. Dacă există custodie comună, celălalt părinte trebuie să completeze o declarație cu privire la acordul privind înscrierea la unitatea respectivă.
 5. e) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:

 1. a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;
 2. b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului, înainte de a începe frecventarea unității.

 

 • INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ÎNSCRIERE

Telefon secretariat: 0254217015 sau 0799920492

Program secretariat: de luni până joi – 8,00 – 16,30 și vineri 8,00 – 14,00

 

 • PROGRAMUL DE LUCRU AL COMISIEI ÎN PERIOADA ÎNSCRIERII

De luni până  joi  în intervalul orar 8,00 – 18,00 și Vineri în intervalul orar 8,00 – 16,00

Etapa I din cadrul procesului de înscriere se desfășoară în perioada:

                   27 mai – 14 iunie 2024