Locuri disponibile gradinita 2023 – 2024

PROCEDURA AJUSTARI INVATAMANT PRESCOLAR

 

INFORMARE

 În atenţia părinţilor / reprezentanților legali și a publicului interesat care au copii în / pentru învăţământul preşcolar

(GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, grupe cu program sportiv gimnastică)

 

  • PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023 – 2024

Grădiniţa este organizată pe 2 grupe  de nivel preșcolar, după cum urmează:

  • grupa mare – 20 de locuri pentru copiii de 5 / 6 ani;
  • grupa mijlocie – 22 locuri pentru copiii de 3 / 4 ani.
  • MODALITATEA DE STABILIRE A NUMĂRULUI DE LOCURI

Numărul de locuri libere este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru nivelul preșcolar, pe grupe de vârste, prin planul de școlarizare și numărul de copii care au ocupat locuri  în etapa de reînscriere.

 

  • CRITERII DE DEPARTAJARE GENERALE

 a) copilul are vârsta de 3 / 4 ani împliniți până la 31.08.2023;

b) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004, cu modificările și completările ulterioare;

c) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);

d) ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează;

e) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate la Liceul cu Program Sportiv ”Cetate”, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

 

  • INFORMAȚII CARE PERMIT PĂRINȚILOR SĂ CUNOASCĂ ACTIVITATEA SPECIFICĂ UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

Grădiniţa Liceului cu Program Sportiv „Cetate” Deva are o capacitate de 40 locuri şi funcţionează cu program prelungit (zilnic, de luni până vineri, între orele 7,30 – 17,00), grupe cu profil sportiv şi cu program de internat, cu servicii complete de cazare, masă, asistenţă medicală, asistență psihologică şi supraveghere permanentă, oferite de personal  calificat, cu experienţă.

Grădiniţa oferă învăţământ sportiv suplimentar la gimnastică artistică, în cadrul programului obişnuit din prima parte a zilei şi ore de limba engleză şi limba franceză.

Pregătirea sportivă suplimentară este asigurată de profesori calificaţi – antrenori de gimnastică.

 

  • LISTA DOCUMENTELOR PE CARE TREBUIE SĂ LE CUPRINDĂ DOSARUL DE ÎNSCRIERE AL COPILULUI

a) copie de pe certificatul de naștere al copilului;

b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;

c) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal;

d) hotărâre judecătorească (dacă este cazul), în situația în care autoritatea părintească este exercitată în comun, este necesară o declarație din care să rezulte faptul că și celălalt părinte este de  acord cu înscrierea;

e) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:

a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;

b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului, cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

  • RESPONSABIL CONSILIEREA PĂRINȚILOR / REPREZENTANȚILOR LEGALI CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

Secretar șef Pisoiu Liliana

  • INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ÎNSCRIERE

Telefon secretariat: 0254217015 sau 0799920492

Program secretariat: de luni până joi – 8,00 – 16,30 și vineri 8,00 – 14,00

  • PROGRAMUL DE LUCRU AL COMISIEI ÎN PERIOADA ÎNSCRIERII

De luni până  joi  în intervalul orar 8,00 – 18,00 și Vineri în intervalul orar 8,00 – 17,00

Etapa I din cadrul procesului de înscriere se desfășoară în perioada:

                   15 iunie – 30 iunie 2023

     ( în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat)