În atenţia părinţilor / tutorilor legali care au copii în / pentru învăţământul preşcolar (GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, grupe cu program sportiv gimnastică artistică)

  • Perioada de REÎNSCRIERE a preşcolarilor la grădiniţă pentru anul școlar 2020 – 2021

25 mai – 05 iunie  2020 ora 12,0o

  • Perioada de ÎNSCRIERE a copiilor în grădiniţa cu program prelungit, grupe cu profil sportiv – gimnastică artistică – în limita locurilor rămase libere

          –  08 iunie – 26 iunie 2020 ora 12,00

          –  20 iulie – 31 iulie 2020 ora 12,00

 

PĂRINȚII COMUNICĂ UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIN FAX (0254235520), POȘTĂ ELECTRONICĂ (e-mail: sportiv@lpscetatedeva.ro) SAU TELEFONIC (0254217015), DATELE NECESARE PRIVIND SOLICITANTUL, DATE PRIVIND COPILUL ȘI DATE PRIVIND OPȚIUNILE EXPRIMATE (nivel grupă):

Exemplu:

PĂRINTE /TUTORE LEGAL: numele și prenumele, CNP, adresă domiciliu, telefon

COPIL: numele și prenumele, CNP, adresă domiciliu, născut în…., jud……cetățenie, naționalitate

 

Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura la momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție.

 

OCUPAREA LOCURILOR LIBERE:

       CRITERII GENERALE

 

Ocuparea locurilor libere (în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare – 5 ani şi grupa mijlocie – 4 ani.

 

  • În situaţia în care numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți / tutori legali, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv criterii de departajare  generale ;
  1. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  2. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  3. Existența unui frate (a unei surori) înmatriculat / înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă.

ORARUL REINSCRIERILOR_ INSCRIERILOR LA GRADINITA 2020_2021

REÎNSCRIEREA si ÎNSCRIEREA copiilor la grădiniţă – anul școlar 2020 – 2021

One thought on “REÎNSCRIEREA si ÎNSCRIEREA copiilor la grădiniţă – anul școlar 2020 – 2021

Comments are closed.