Calendarul Admiterii la liceu – 2019

 8-9 mai 2019 – eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini, de către unitatea școlară de proveniență, semnată și ștampilată;

13-14 mai 2019 – Înscrierea pentru probele de aptitudini;

Acte necesare pentru înscriere:

  • anexa fişei de înscriere, eliberată de unitatea şcolară de provenienţă, semnată şi ştampilată,
  • fişa medicală de la medicul de familie – copie xerox sau aviz epidemiologic,
  • adeverinţă medicală de la medicul de familie din care rezulte este apt pentru sport,
  • cartea de identitate ( dacă este cazul) și  certificatul de naştere în copie si original
  • carte de identitate, copie xerox, ambii părinţi
  • declaraţie notarială (în situaţia în care ambii părinţi vor pleca în străinătate) privind încredinţarea minorului.
  • carnet de legitimare( original şi copie xerox) cuprinzând viza anuală pe 2019 pentru elevii legitimaţi la cluburi sportive din localitate.

15-17 mai 2019 – Desfăşurarea probelor de aptitudini

20 mai  2019 – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini;

2 iulie 2019 – Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând media de admitere;

 3 iulie 2019 – Afişarea listei candidaţilor admişi.

 4 iulie 2019 – Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere ale candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini

ORDIN Nr. 4829 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020

OMEN4432_admitere2015_anexa3_met_aptitudini

 

 

 

 

ADMITERE LICEU 2019