Slide1PLIANT clasa IX 2018-2019

10-11 mai 2018 eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini;
14-15 mai 2018 Înscrierea pentru probele de aptitudini;
16-18 mai 2018 Desfăşurarea probelor de aptitudini
22  mai  2018 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini;
11 iunie 2018 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată.

Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământliceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi.

 

26 iunie 2018 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând media de admitere
27 iunie 2018 Validarea de către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă,

 

28 iunie 2018 Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere ale candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini.

 

ADMITERE SPORTIV PROBELE DE APTITUDINI

Ordinul MEN nr. 4794_31 aug 2017_admitere in inv liceal 2018-2019

 

ADMITERE LICEU 2018

21 thoughts on “ADMITERE LICEU 2018

Leave a Reply