Colegiul Național Sportiv ”Cetate” cu sediul în: loc. Deva  str. Axente Sever, nr. 3, jud. Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea posturilor: post vacant contractual pe perioadă nedeterminată

–    2    posturi muncitor necalificat

–    1    posturi îngrijitor   

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: gimnaziale / liceale

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:-

Denumirea posturilor: post vacant contractual pe perioadă nedeterminată

–    2    posturi de supraveghetor noapte

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: liceale cu diplomă de bacalaureat

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:-

Denumirea posturilor: post vacant contractual pe perioadă nedeterminată

–    1    post administrator patrimoniu

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii superioare economist / inginer

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani

Denumirea posturilor: post vacant contractual pe perioadă nedeterminată

–    1    post de bucătar

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: medii de specialitate / profesionale/ calificare  în domeniu

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 3 ani vechime în specialitate

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: – data de 09.12.2016, ora 14,00 (pentru postul de administrator patrimoniu ) la sediul C.N.S. ”Cetate” Deva

Proba scrisă: – data de 09.12.2016, ora 14,00 (pentru posturile de supraveghetor de noapte) la sediul C.N.S. ”Cetate” Deva

Proba practică:- data de 09.12.2016 ora 14,00,  ( pentru posturile de îngrijitor și muncitor necalificat), la sediul C.N.S. ”Cetate” Deva

Proba practică:- data de 09.12.2016 ora 10,00 ( pentru postul de bucătar), la sediul C.N.S. ”Cetate” Deva

Proba de interviu:- data de 15.12.2016, ora 10,00,  ( pentru posturile de îngrijitor,  muncitor necalificat și bucătar), la sediul C.N.S. ”Cetate” Deva

Proba de interviu:- data de 15.12.2016, ora 14,00 (pentru postul de administrator patrimoniu ) la sediul C.N.S. ”Cetate” Deva

Proba de interviu:- data de 15.12.2016, ora 12,00 ( pentru posturile de supraveghetor de noapte), la sediul C.N.S. ”Cetate” Deva

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  02.12.2016, la sediul Colegiului Național Sportiv ”Cetate” Deva, Str. Axente Sever nr.3, Localitatea Deva, Jud. Hunedoara

Date contact: secretariat C.N.S. ”Cetate” Deva, tel: 0254217015, e-mail cnscetate@yahoo.ro, CIF 4374695

 

documente-organizare-concurs-si-grafic-desfasurare

CONCURS OCUPARE POSTURI VACANTE

3 thoughts on “CONCURS OCUPARE POSTURI VACANTE

Leave a Reply