Comunicat finalizare proiect     

  Liceul cu Program Sportiv „Cetate” în calitate de beneficiar a finalizat proiectul  „ Creșterea capacitatii de gestionare a situației de pandemie SARS-CoV-2 la Liceul cu Program Sportiv „Cetate” Deva ” cod SMIS 144415.

 

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa prioritară: Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea resurselor regenerabile de energie, Obiectiv specific: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid 19 și al consecințelor sale sociale.

 

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea capacității LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV “CETATE” Deva de a gestiona criza sanitară generată de pandemia de coronavirus, prin achiziționarea de echipamente de protecție medicală necesare pentru prevenirea raspândirii infecției cu virusul SARS-CoV- 2.

 

Rezultate obținute în urma implementării proiectului: Dotarea unității de învățământ preuniversitar, respectiv LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “CETATE” Deva, cu substanțe dezinfectante si mijloace/echipamente specifice de protecție sanitară pentru a fi utilizate în spațiile școlare în vederea diminuării riscului de propagare a infecției cu virusul SARS-COV-2 în sistemul public de educație și limitarea numărului potențial de cazuri de infectare cu coronavirus prin asigurarea mijloacelor/ echipamentelor de protecție medicală și a dezinfectanților umani pentru elevii, cadrele didactice și personal auxiliar de la LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “CETATE” Deva.

 

Valoarea totală a Contractului de Finanțare a fost de 546.616,01 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene a fost de 546.616,01lei (100%).

Perioada de implementare a Proiectului  : 1 februarie 2022 –  30 iunie 2023.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM)

Finalizare proiect : „ Creșterea capacitatii de gestionare a situației de pandemie SARS-CoV-2 la Liceul cu Program Sportiv „Cetate” Deva ” cod SMIS 144415