EVALUARE NAȚIONALĂ 2023

CENTRUL DE EXAMEN : Liceul cu Program Sportiv „CETATE”-Deva

  1. REZULTATELE SE AFIȘEAZĂ ÎN DATA DE 28 IUNIE 2023 LA AVIZIERUL ȘCOLII ȘI PE SITE-UL ȘCOLII

 

  1. CONTESTAȚIILE SE DEPUN ÎN SECRETARIATUL ȘCOLII SAU ONLINE  DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

MIERCURI – 28 IUNIE 2023, ÎNTRE ORELE 16:00  – 19:00

JOI – 29 IUNIE 2023, ÎNTRE ORELE 08:00 – 12:00

Candidaţii care optează pentru varianta online vor transmite cererea de contestație completată, semnată de candidat și părinte / reprezentant legal și scanată la adresa de e-mail:  Contestatii.Ev.N.2023@gmail.com

 

ATENȚIE!!!

Candidații și părinţii/reprezentanţii legali care depun contestații își asumă faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere şi reprezintă nota finală obţinută de candidat la proba respectivă, care nu mai poate fi modificată.

Model Cerere contestatii EN_2023

 

PREȘEDINTE CE,

DIRECTOR,

PROF. ADRIAN – CRISTIAN LIGA

 

ANUNT CONTESTATII EVALUARE NATIONALA 2023