În atenţia părinţilor / tutorilor legali care au copii în / pentru învăţământul preşcolar (GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, grupe cu program sportiv gimnastică artistică)

  

  1. Perioada de REÎNSCRIERE a preşcolarilor la grădiniţă pentru anul școlar 2021 – 2022

– 17 mai – 28 mai  2021

 

  1. Perioada de ÎNSCRIERE a copiilor în grădiniţa cu program prelungit, grupe cu profil sportiv – gimnastică artistică – în limita locurilor rămase libere

          –  31 mai – 11 iunie 2021

          –  28  iunie – 2 iulie 2021

 

Părinții depun actele necesare la secretariatul unității, zilnic, de luni până vineri în perioada menționată, în intervalul orar 8,00 – 16,00:

– copii după actul de identitate ambii părinţi ;

– copie după certificatul de naştere al copilului

– hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, pentru părinții divorțați;

sau

comunică unității de învățământ prin fax (0254235520), poștă electronică (e-mail: sportiv@lpscetatedeva.ro) sau telefonic (0254217015), datele necesare privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate (nivel grupă):

Exemplu:

PĂRINTE /TUTORE LEGAL: numele și prenumele, CNP, adresă domiciliu, telefon

COPIL: numele și prenumele, CNP, adresă domiciliu, născut în…., jud……cetățenie, naționalitate

 

Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura la momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție.

 

OCUPAREA LOCURILOR LIBERE:  CRITERII GENERALE

Ocuparea locurilor libere (în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare – 5 ani şi grupa mijlocie – 4 ani.

  • În situaţia în care numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți / tutori legali, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv criterii de departajare  generale ;
  1. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  2. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  3. Existența unui frate (a unei surori) înmatriculat / înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă.

 

În atenţia părinţilor/tutorilor legali care au copii pentru învăţământul preşcolar

 

  1. CAPACITATEA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT

 

Grădiniţa Liceului cu Program Sportiv „Cetate” Deva are o capacitate de 40 locuri şi funcţionează cu program prelungit (zilnic, de luni până vineri, între orele 8 – 18), grupe cu profil sportiv şi cu program de internat, cu servicii complete de cazare, masă, asistenţă medicală, psihologică şi supraveghere permanentă, oferite de personal  calificat, cu experienţă.

 

 

  1. PLANUL DE ȘCOLARIZARE 2021 – 2022

 

Grădiniţa este organizată pe 2 grupe cu 4 educatoare titulare şi cu o foarte bună pregătire profesională, după cum urmează:

  • grupa mare – 20 de locuri pentru copiii de 5 ani;
  • grupa mijlocie – 20 locuri pentru copiii de 4 ani.

Grădiniţa oferă la cerere învăţământ sportiv suplimentar la gimnastică artistică, în cadrul programului obişnuit din prima parte a zilei şi ore de limba engleză şi limba franceză.

Pregătirea sportivă suplimentară este asigurată de profesori calificaţi – antrenori de gimnastică artistică.

 

 

 

 

Etape REINSCRIERE si INSCRIERE la GRADINITA, an scolar 2021 – 20222