ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR ŞI A PUBLICULUI INTERESAT

 

ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE APROBAT

Pentru înscrierea în clasa pregătitoare

 

1 CLASĂ PREGĂTITOARE –25 LOCURI

 

(dotată cu mijloace didactice moderne: tablă inteligentă/interactivă, videoproiector, laptop) prof. Frenţ Zina

 

La cerere, unitatea noastră şcolară oferă:

  •  învăţământ sportiv suplimentar gratuit pentru gimnastică artistică, inclus în programul şcolar.
  • Opţional, programul de semiinternat (servirea mesei de prânz, activităţi cu sprijin specializat) sau de internat, pentru copiii din afara localității.

 

  • ”Ziua porților deschise” pentru vizitarea spațiilor dedicate activităților în clasa pregătitoare, anul școlar 2020 – 2021 va avea loc vineri, 28.02.2020, între orele 12,00 – 16,00.

 

COMPLETAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

  • Etapa I  4 martie  – 23 martie 2020
  • Etapa a II –a   23 aprilie  – 30 aprilie 2020 (doar pentru părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nici o unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă), în limita locurilor rămase liberezilnic (in intervalul mentionat), la secretariatul  unităţii şcolare,  de luni până joi  între orele 8,00 -18,00 si vineri între orele 8,00 -17,00

ACTE NECESARE la înscriere

                                                        (nu este necesară prezența copilului)

– copii după actul de identitate ambii părinţi ;

– copie după certificatul de naştere al copilului (şi originalul) care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii;

– documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare  (acolo unde este cazul), pentru copiii care împlinesc 6 ani după 1 septembrie 2020;

 

– hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, pentru părinții divorțați;

– declaraţie notarială (în situaţia în care ambii părinţi vor pleca în străinătate) privind încredinţarea minorului.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA SECRETARIATUL UNITĂŢII ŞCOLARE:

TELEFON 0254/217015

 

CIRCUMSCRIPŢIE EXTINSĂ LA NIVEL LOCAL/JUDEŢEAN

 

  

IMPORTANT

Până la sfârșitul anului școlar 2020 – 2021, pentru copiii înscriși se va organiza testarea aptitudinilor sportive, pentru a putea parcurge, începând cu clasa I, programul integrat sportiv oferit de școală

 

OMEN-înscriere-primar

PLAN_CIRCUMSCRIPTII_CLASA PREGATITOARE_2020_2021 

Centre de evaluare psihosomatica

CLASA PREGATITOARE 2020 – 2021

19 thoughts on “CLASA PREGATITOARE 2020 – 2021

Comments are closed.