• fişa medicală de la medicul de familie – copie xerox sau aviz epidemiologic;
  • adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru sport ;
  • certificat de naştere copie xerox – 2 exemplare
  • carte de identitate copie xerox
  • carte de identitate, copie xerox, ambii părinţi;
  • sențință divorț, copie xerox (unde este cazul);
  • declarație notarială, în situația în care ambii părinți sunt plecați în străinătate, persoana responsabilă ;
  • adeverință de studii sau adeverință de elev din care să rezulte ultima clasă promovată și media la purtare.

 

Pentru relații suplimentare la secretariat 0254217015

ACTE NECESARE PENTRU TRANSFER

39 thoughts on “ACTE NECESARE PENTRU TRANSFER

Comments are closed.