ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR ŞI A PUBLICULUI INTERESAT

 

ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE APROBAT

Pentru înscrierea în clasa pregătitoare

 

1 CLASĂ PREGĂTITOARE –25 LOCURI

 

(dotată cu mijloace didactice moderne: tablă inteligentă/interactivă, videoproiector, laptop) prof. Toldea Claudia Liliana

 

La cerere, unitatea noastră şcolară oferă:

  •  învăţământ sportiv suplimentar gratuit pentru gimnastică artistică, inclus în programul şcolar.
  • Opţional, programul de semiinternat (servirea mesei de prânz, activităţi cu sprijin specializat) sau de internat, pentru copiii din afara localității.

 

  • Ședința de informare a părinților copiilor din grupa mare în vederea înscrierii în clasa pregătitoare va avea loc marți, 26.02.2019 ora 17,00.
  • ”Ziua porților deschise” pentru vizitarea spațiilor dedicate activităților în clasa pregătitoare, anul școlar 2019 – 2020 va avea loc miercuri, 27.02.2019, între orele 12,00 – 16,00.

 

COMPLETAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

zilnic, la secretariatul  unităţii şcolare,  de luni până vineri  între

orele 8 -18,00

  • Etapa I  4 martie  – 22 martie 2019
  • Etapa a II –a   2 aprilie  – 8 aprilie 2019 (doar pentru părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nici o unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă), în limita locurilor rămase libere

ACTE NECESARE la înscriere

                                                        (nu este necesară prezența copilului)

– copii după actul de identitate ambii părinţi ;

– copie după certificatul de naştere al copilului (şi originalul) care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii;

– documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare  (acolo unde este cazul), pentru copiii care împlinesc 6 ani după 1 septembrie 2019; CENTRE DE EVALUARE psihosomatica

– adeverinţă din care să rezulte „apt pentru sport”;

– aviz epidemiologic eliberat de  medicul de familie;

– copie xerox fișă medicală de la medicul de familie (pentru elevii care vor fi cazați în căminul unității);

– hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, pentru părinții divorțați;

– declaraţie notarială (în situaţia în care ambii părinţi vor pleca în străinătate) privind încredinţarea minorului.

CRITERII GENERALE  DE DEPARTAJARE

 

  • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copiilor care provin de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • Existența unui frate /a unei surori înmatriculat / înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA SECRETARIATUL UNITĂŢII ŞCOLARE:

TELEFON 0254/217015

 

CIRCUMSCRIPŢIE EXTINSĂ LA NIVEL LOCAL/JUDEŢEAN

CIRCUMSCRIPTII

  

IMPORTANT

Până la sfârșitul anului școlar 2019 – 2020, pentru copiii înscriși se va organiza testarea aptitudinilor sportive, pentru a putea parcurge, începând cu clasa I, programul integrat sportiv oferit de școală

 

WhatsApp Image 2019-02-12 at 09.24.25 (3) WhatsApp Image 2019-02-12 at 09.22.58

 

Clasa pregătitoare 2019 – 2020

29 thoughts on “Clasa pregătitoare 2019 – 2020

Comments are closed.