CLASA PREGĂTITOARE 2018 – 2019

Înscrierea este precedată de testarea aptitudinilor copiilor care ar putea parcurge, începând cu clasa I, program integrat sportiv

 

PROGRAMUL DE COMPLETARE A CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

zilnic, la secretariatul  unităţii şcolare,  de luni până vineri  între

orele 8 -18,00

 

  • Etapa I  8 martie  – 26 martie 2018
  •  Etapa a II –a   12 aprilie  – 18 aprilie 2018 (doar pentru părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nici o unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă), în limita locurilor rămase libere

 

ACTE NECESARE

 

– copii după actul de identitate ambii părinţi ;

– copie după certificatul de naştere al copilului (şi originalul) care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii;

– documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare  (acolo unde este cazul), pentru copiii care împlinesc 6 ani după 1 septembrie 2018;

– adeverinţă din care să rezulte „apt pentru sport”;

– aviz epidemiologic eliberat de  medicul de familie;

– copie xerox fișă medicală de la medicul de familie (pentru elevii care vor fi cazați în căminul unității);

– hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, pentru părinții divorțați;

– declaraţie notarială (în situaţia în care ambii părinţi vor pleca în străinătate) privind încredinţarea minorului.

CRITERII GENERALE  DE DEPARTAJARE

 

  • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copiilor care provin de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • Existența unui frate /a unei surori înmatriculat / înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

 

1 CLASĂ PREGĂTITOARE –25 LOCURI

 

(dotată cu mijloace didactice moderne: tablă inteligentă/interactivă, videoproiector, laptop) prof. Draica Sanda Cristina

 

La cerere, unitatea noastră şcolară oferă:

 

  • învăţământ sportiv suplimentar gratuit pentru gimnastică artistică, inclus în programul şcolar.
  • Opţional, programul de semiinternat (servirea mesei de prânz, activităţi cu sprijin specializat) sau de internat pentru copiii din afara localității

 

  • Ședința de informare a părinților copiilor din grupa mare în vederea înscrierii în clasa pregătitoare va avea loc marți 06.03.2018 ora 16,30.
  • ”Ziua porților deschise” pentru vizitarea spațiilor dedicate activităților în clasa pregătitoare, anul școlar 2018 – 2019 va avea loc marți, 06.03.2018, între orele 12,00 – 17,00.

CIRCUMSCRIPŢIE EXTINSĂ LA NIVEL LOCAL/JUDEŢEAN

 

cof
cof
cof
cof
mde
mde
ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2018 – 2019

49 thoughts on “ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2018 – 2019

Leave a Reply